alcoholisme - overzicht van alcoholisme sites, verenigingen en informatie over alcoholisme 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

Alcoholisme - Vindplaats.com


AA-Nederland

Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. De enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de leden. AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

A1-Anon familie groepen
Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel. Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties, of welke andere instellingen dan ook. Zij neemt niet deel aan maatschappelijke discussies en kiest geen partij voor of tegen een bepaalde zaak. Het lidmaatschap is gratis. Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden. Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. We doen dat door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden van alcoholisten en door begrip op te brengen voor de alcoholist(e) en hem/haar te stimuleren.

De kater komt later
Deze website is gemaakt in het kader van de jongerencampagne ‘De kater komt later’. Deze campagne is onderdeel van de landelijke alcoholmatigingscampagne 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is.' Het NIGZ in Woerden voert de campagne uit. De campagne ‘De kater komt later’ is niet anti-alcohol, maar heeft als belangrijkste doel jongeren voor te lichten over wat voor effecten (overmatig) alcoholgebruik heeft op jezelf en je omgeving.

Wat houdt de campagne in?
In het kader van ‘De kater komt later’ bezoeken jaarlijks zo'n vijftig jonge voorlichters populaire kustplaatsen zoals Texel, Terschelling en Zeeland. Ook bezoeken ze de grote festivals (Pinkpop, Parkpop en de Megafestatie). De speciaal voor de campagne getrainde jongeren nemen kennistestjes af bij de vakantievierende jongeren en festivalgangers. Ze delen bovendien allerlei materialen uit, zoals de zogenaamde 'Natte krant'. In deze krant staat info over drank, sterke [drank]verhalen, testjes en de nodige gein.

NIGZ alcohol voorlichting
Deze site is in de eerste plaats bestemd voor professionals en intermediairen zoals voorlichters, hulpverleners, gemeenten, leraren en verenigingen. En voor iedereen die meer wil weten over de alcoholcampagnes. Alcoholvoorlichting.nl is onderdeel van de landelijke alcoholmatigingscampagne ‘DRANK maakt meer kapot dan je lief is.’ Deze Campagne wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Het NIGZ probeert bij te dragen aan een gezonde leefstijl van iedereen in Nederland. Dat gebeurt onder andere door het geven van goede voorlichting en het signaleren van vragen over gezondheid en leefstijl.

Stichting Voorkom
De Stichting Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Wij trachten ons doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Wij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie, die is gebaseerd op de waarden en normen van de Bijbel en ervaren dit als een opdracht van God.

Alcohol en opvoeding
Deze website informeert en adviseert ouders met kinderen in de leeftijd van tien tot vijftien jaar over alcohol en opvoeding. De site maakt deel uit van het project 'Alcohol en Jongeren'. Dit project wordt uitgevoerd door STAP in opdracht van zes landelijke organisaties voor alcoholpreventie. STAP zet zich in voor objectieve alcoholvoorlichting, reclamebeperking en een daadkrachtig preventiebeleid van de overheid.

Drankjewel
Kinderen van ouders met alcoholproblemen lopen niet met hun vragen en problemen te koop. Vaak hébben zij die wel. Ook als deze kinderen al volwassen zijn. Drankjewel.nl wil volwassenen met ouders met alcoholproblemen zo goed mogelijk informeren. Drankjewel.nl biedt u met informatie, tips en herkenbare verhalen hulp bij het leren omgaan met de vragen en problemen die u tegenkomt.

Jellinek kliniek
Het instituut is opgericht in 1909 als Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme. In de vijftiger jaren is de eerste alcoholkliniek opgericht die genoemd is naar dr. Jellinek. Dit was een uit Hongarije afkomstige Amerikaan, die veel onderzoek heeft gedaan naar alcoholisme. Van dr. Jellinek is het concept afkomstig dat alcoholisme te behandelen is. In de loop der decennia is de Jellinek uitgegroeid tot de grootste verslavingsinstelling in Nederland. De organisatie werkt met op maat gesneden programma's en biedt een groot aantal ambulante en klinische behandelprogramma's en resocialisatieprogramma's. Daarnaast heeft de Jellinek diverse andere diensten, zoals Preventie, EATI (internationale projecten), Justitiële Verslavingszorg, een Centrum Bijzondere Tandheelkunde en een Laboratorium. De Jellinek werkt onder anderen samen met het Amsterdam Institute of Addiction Research (AIAR), dat verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Het AIAR verricht in samenwerking met de Jellinek wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslaving en behandeling.

Boodschap in een fles (België)
Informatie campagne over alcohol door de VAD-de druglijn

Alcohol en werk
De Hoop is ervan overtuigd dat verslaving of psychosociale problemen behandeld kunnen worden en dat de mens die om hulp vraagt niet hopeloos is. Deze overtuiging is gebaseerd op de bijbel met als middelpunt het verlossingswerk van Jezus Christus voor ieder mens. De missie van alcohol-en-werk.nl is een bijdrage te leveren aan de terugdringing van alcoholproblemen in Nederland, alsmede aan de daaruit voortvloeiende sociale, lichamelijke en psychische schade. Ter realisatie van deze missie voorziet alcohol-en-werk.nl diverse doelgroepen van betrouwbare (medische) informatie. De informatie heeft als doel het bieden van ondersteuning en advies waar nodig en het bewust worden en doorbreken van riskante gedragspatronen. Daarnaast wil alcohol-en-werk.nl de mensen - indien nodig - doorverwijzen naar de juiste hulp.

Alcohol en verkeer
Alcoholgebruik heeft een sterke en direct aanwijsbare relatie met het gebeuren van ongevallen. De laatste jaren verkeert in weekendnachten tussen de 4 en 4,5% van de automobilisten in Nederland onder invloed van alcohol. Als gevolg daarvan vallen er jaarlijks 250 doden en 3.500 ernstig gewonden. Als oplossing van dit probleem worden vooral frequente aselecte politiecontroles voorgesteld. Die kunnen worden aangevuld met onder andere geïntensiveerde opsporing en effectievere behandeling van zware drinkers. Met name alcoholslotprogramma's lijken op dit punt veelbelovend.

Alcohol en de lever
Helaas is het nog steeds een veel voorkomend misverstand dat leverziekten veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik; menig leverpatiënt heeft de verwijtende blikken gevoeld. Leverziekten kennen vele oorzaken; slechts een ervan is alcoholmisbruik.

Kind van alcoholistische ouders
Deze club is voor jonge mensen die door het drinken van een ander te lijden hebben gehad.

VAD
VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen en gokken, elk vanuit hun eigen invalshoek: opzetten van registratie of onderzoek, uittekenen van preventieprogramma's, hulp op maat, ... VAD tracht dit alles op elkaar af te stemmen. Cruciaal hierbij zijn studie en onderzoek, uitstippelen van een preventie- en hulpverleningsaanpak, informatieverstrekking, vorming en beleidsvoorbereiding. VAD is erkend door de Vlaamse overheid (convenant). Iedereen kan een beroep doen op VAD, rechtstreeks (via de website, het documentatiecentrum, de bibliotheek, de DrugLijn), of onrechtstreeks (via de vele organisaties en veldwerkers).

Dynamische Idealisten Boeken Succes
Zelfhulpgroep toegankelijk voor zowel dames als heren met een afhankelijkheidsprobleem rond alcohol en/of medicatie.

Stiva
De initiatiefnemer van deze site is de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). Verenigd in STIVA leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerd een actieve bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING