arbo - overzicht van arbo sites, verenigingen en informatie over arbo 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

arbo - Vindplaats.com


Arbo platform Nederland
hÚt startpunt voor alle kennis over arbeidsomstandigheden.
Arbo.nl is dÚ nationale website over arbeidsomstandigheden voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals. Deze website sluit aan op het Europese  informatie netwerk van het Europees Agentschap te Bilbao. Arbo.nl wordt gerealiseerd door het Arbo Platform Nederland (AP-NL) Het AP-NL is een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde netwerk organisatie voor afstemming, overleg en informatievoorziening op het terrein van arbeidsomstandigheden. Het AP-NL stimuleert en activeert werkgevers, werknemers en arboprofessionals om beschikbare kennis uit te wisselen en toe te passen. Het platform is een bundeling van het voormalige Arbo Platform en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Het Focal Point was ingesteld door overheid en sociale partners en voerde taken uit op het gebied van informatievoorziening, onder regie van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk te Bilbao, Spanje. De uitvoering van die taken wordt door het Arbo Platform Nederland voortgezet. Door het Arbo Platform en het Focal Point te bundelen is gewaarborgd dat de Europese en de nationale informatievoorziening op het arboterrein op elkaar zijn afgestemd.

Arbo unie Nederland
Uw medewerkers vormen de vitale bouwstenen van uw organisatie. Zij zorgen voor stabiliteit, continu´teit en gezonde groei. Althans, zo denken wij daar bij Arbo Unie over. De bedrijfsgezondheid, de inzetbaarheid en productiviteit van uw medewerkers zijn gebieden waar wij specialist in zijn. Arbo Unie zet graag haar expertise in bij de ondersteuning van de gezonde groei en ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie. Dat is winst voor uw onderneming. De kernactiviteit van Arbo Unie omvat het managen van de gezondheid binnen uw organisatie.

Arbo kenniscentrum
Het Arbokenniscentrum is een initiatief van de Sectorfondsen Zorg en Welzijn. Deze website is gemaakt vˇˇr en dˇˇr instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van informatie en kennis van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re´ntegratie. Door een efficiŰnter en effectiever gebruik van informatie en kennis zijn instellingen, dienstverleners en beleidsmakers gericht in staat beleid te voeren rond arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re´ntegratie. Met als gewenst gevolg: een daling van het ziekteverzuim en de WAO-instroom.

Arbo-ggz
Een website ter ondersteuning van het arboconvenant Gezonder zorgen in de ggz 2001-2004. Doel: verbeteren van arbeidsomstandigheden in de ggz. Deze site biedt u meer informatie, nieuws, instrumenten over en ervaringen met arbothema's in de ggz. Ziekteverzuim verlagen en arbeidsomstandigheden verbeteren is een traject dat iedereen aangaat. Van hoog tot laag in de organisatie. Een goede informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen is daarbij heel belangrijk. De website arbo-ggz.nl is bedoeld als een ondersteunend instrument bij de uitvoering van het arboconvenant 2001-2003. Het biedt een interactief platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit betekent dat uw inbreng van groot belang is. Voor alle ervaringen uit de praktijk, laatste nieuwtjes, tips voor de uitvoering van het arboconvenant, mededelingen over cursussen, congressen en studiedagen kunt u op deze site terecht.

Arbo kinderopvang
Deze site heeft twee ingangen met maar ÚÚn doel: een platform zijn voor iedereen die zich bij de arbeidsomstandigheden in de kinderopvang en in peuterspeelzalen betrokken voelt!

Arboman
Een website van arbospecialisten. Mensen met praktijkkennis van arbeidsomstandigheden. Wij zijn dagelijks bezig u met ARBOMAN te informeren over alles wat met arbo heeft te maken.

Arbo bondgenoten FNV
Arbo is niet meer en niet minder dan de afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. En arbeidsomstandigheden, dat zijn de omstandigheden waaronder u uw werk verricht: werkt u veilig, werkt u gezond, en houden uw werkgever en u voldoende rekening met uw welzijn op het werk. Arbeidsomstandigheden is dan ook niets anders dan de verzamelnaam voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, in de wandeling ook wel 'VGW'genoemd. De toevoeging 'M' die nogals eens gebruikt wordt staat voor 'Milieu'.

Branche Organisatie Arbodiensten
De Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) behartigt de belangen van de aangesloten gecertificeerde arbodiensten. Bij de BOA zijn zowel interne als externe arbodiensten aangesloten. Gezamenlijk dekken zij 90 procent van de totale markt voor arbodienstverlening.

Netwerk Arbocoordinatie
Het Netwerk Arboco÷rdinatie bestaat uit arboco÷rdinatoren die dankzij korte lijnen elkaar snel met raad en daad kunnen bijstaan. Via de ledencontactlijst kunnen ruim 1100 arboco÷rdinatoren elkaar vinden. Dat doen ze telefonisch, per mail, via informeel overleg of via het digitale Netwerk. Ook worden ontmoetingen georganiseerd. Op thema- en branchegerichte netwerkdagen wordt praktische en actuele informatie aangeboden, waarbij het uitwisselen van ervaringen centraal staat. Bedrijfsbezoeken, waarbij de arboco÷rdinator de aanpak van arbozorg toelicht, staat voor leden open. Bovendien kunnen beginnende arboco÷rdinatoren bij het Netwerk gebruik maken van het mentortraject, waarbij ervaren arboco÷rdinatoren starters begeleiden bij de eerste fase van hun werkzaamheden. Als lid van het netwerk krijgt u ondersteuning door middel van praktische tips, gerichte adviezen.

Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening
Werknemers die te maken krijgen met de arbodienst kunnen vanaf 1 januari 2004 terecht bij het Landelijke Meldpunt Arbodienstverlening (LMA). Voor informatie en advies bijvoorbeeld. Of om hun ervaringen met bedrijfsartsen of andere arbo-professionals door te geven. Dit kan telefonisch, of door het invullen van een vragenlijst op deze site. Het LMA is een activiteit van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W).

Landelijke vereniging van arbeidsongeschikten
De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) behartigt de belangen van arbeidsongeschikten op landelijk niveau. Vanzelfsprekend kan zij dat alleen met de bij de LVA aangesloten provinciale en plaatselijke WAO- en integratiegroepen. De LVA is vooral een netwerkorganisatie, bestaande uit enkele honderden lokale belangenorganisaties van arbeidsgehandicapten. Vrijwel alle lokale organisaties verzorgen een spreekuur en voorlichtingsactiviteiten. Ook zijn zij vertegenwoordigd in tal van cliŰntenraden. Op provinciaal niveau werken zij samen in projecten en belangenbehartiging via provinciale belangenorganisaties, die op hun beurt weer lid zijn van de LVA. Deze provinciale organisaties bundelen meestal niet alleen arbeidsgehandicapten maar ook andere uitkeringsgerechtigden, zodat de belangenbehartiging op een breed front en in samenhang kan worden gevoerd. De provinciale organisaties bieden bovendien ondersteuning aan de lokale activiteiten en verzorgen training en scholing.

Arbouw
Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Federatie van Ondernemersorganisaties in Afbouw (FOA), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV.

Arbo discussie forum

Arboclaim
ArboClaim is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. ArboClaim helpt slachtoffers bij het claimen van hun schade door middel van gespecialiseerde juridische bijstand. Hiertoe beschikt ArboClaim over een landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten, juristen, medisch adviseurs en een actuarieel bureau voor schadeberekeningen. Door gebruik te maken van ArboClaim en haar professionals bent u in staat op gelijkwaardige wijze te onderhandelen met of te procederen tegen ervaren schaderegelaars van verzekeringsmaatschappijen die proberen u met een lage schadevergoeding akkoord te laten gaan.

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA)
De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) is opgericht op 16 oktober 2003 en biedt onderdak aan een gevarieerde groep van mensen die beroepsmatig bezig zijn met Arbotaken en aan toekomstige ┤preventie-medewerkers┤.

Beroepsorganisatie ArboVerpleegkunde
De BAV is in 1946 opgericht en droeg toen de 'curatieve' naam "Nederlandse Vereniging van Verbandmeesters en - meesteressen. De vereniging telt anno 2004 ca 400 leden die werkzaam zijn in diverse bedrijfstakken en arbodiensten (interne en externe). De vereniging kent ook arboverpleegkundigen die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Middels een nieuwsbrief en deze website houdt de vereniging de leden op de hoogte. 


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING