architectuur - overzicht van architectuur sites, verenigingen en informatie over architectuur 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

architectuur - Vindplaats.com


Arki
Arki is een samenvoeging van Architectuur en Kinderen. Met www.arki.nu willen de deelnemende organisaties de belangstelling van kinderen voor architectuur op een prikkelende manier stimuleren en hun begrip, kennis en inzicht in de processen die met architectuur en de gebouwde omgeving te maken hebben vergroten. De Kinder Architectuur Prijs heeft dezelfde doelstellingen en is daarom in de Arki site opgenomen. Met de prijs wil initiatiefnemer Stichting Bouwen in de Beurs kinderen architectuur leren herkennen, beleven en waarderen. Het nomineren, stemmen en motiveren van keuzes in het kader van de prijs zijn een manier om dit te bevorderen.

Archined
Het onafhankelijke architectuurplatform ArchiNed verzamelt, koppelt en redigeert Internet-informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland; architectuur, stedebouw en landschaps architectuur. Sinds 1997 verzamelt het onafhankelijk architectuurplatform ArchiNed.nl alle informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland: architectuur, stedenbouw en landschaps architectuur. ArchiNed publiceert actueel hoogwaardig architectuur nieuws van eigen redactie, een overzicht van alle zich op Internet presenterende Nederlandse ruimtelijk ontwerpbureaus die op geordende wijze beschikbaar worden gesteld, een succesvolle vacaturebank waarin naast vraag en aanbod van personeel en stageplaatsen ook freelancers zich kunnen aanbieden, een agenda met tentoonstellingen, lezingen, uitstaande prijsvragen, symposia en vakdiscussies, een kiosk met een overzicht van de vijf belangrijkste architectuurbladen, een societyrubriek en nog veel meer.  Behalve aan Nederlandse architectuur (in een brede maatschappelijke en culturele context) wordt er ook aandacht besteed aan ontwikkelingen in het buitenland. Een groot deel van de site is ook in de Engelse taal toegankelijk voor onze buitenlandse bezoekers.

Architectuur.org
Op architectuur.org en architectuurgids.com is sinds eind 1998 een architectuurgids over Nederland te vinden. Begin 2002 is daar een nieuwsrubriek aan toegevoegd met actuele informatie over tentoonstellingen, prijzen, nieuw verschenen boeken en recent gerealiseerde projecten. Deze website is een initiatief van ir. Bart van Hoek, die daarnaast werkzaam is bij HTV-Bouwtechniek.

Dutch architecture
dé architectuurgids van Nederland voor een beeld van stromingen en ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur en stedenbouw vanaf 1850 tot nu met vele foto's van objecten.

Nederlands architectuur museum
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is méér dan een museum. Het is een voor iedereen toegankelijke culturele instelling waar op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan de ontworpen omgeving. Het NAi is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam.
In het NAi worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren. Het Nederlands Architectuurinstituut onderhoudt nauwe banden met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Het NAi bezit één van de grootste bouwkunstcollecties ter wereld; achttien strekkende kilometer met onder andere tekeningen, schetsen, maquettes, foto's, boeken en tijdschriften.

Archis
Een onafhankelijk medium voor architectuur, stad en beeldcultuur. Een ideeënmachine voor creatie, reflectie en provocatie. Een podium voor debat. Archis stelt zich ten doel de creativiteit, het kritisch vermogen en de reflexiviteit in de architectuur in breedste zin te bevorderen. Daartoe dienen het tijdschrift Archis, deze website, alsmede speciale evenementen, zowel in de fysieke als in de digitale wereld. Deze website wil een onafhankelijke omgeving met een eigen redactionele dynamiek zijn, meer dan een simpel verlengstuk van het tijdschrift of de organisatie Archis. Reis door het unieke dynamische archief van de site - meer dan een decennium aan Archisinhoud is gereorganiseerd in een associatieve en narratieve structuur. Stuit op toevalligheden en onverwachte zoekresultaten die je blikveld verruimen en de nieuwsgierigheid naar het avontuur van ideeën in architectuur, stad en beeldcultuur van brandstof voorzien. De uitgebreide zoekmachine stelt je ook in staat de Archis-database te doorzoeken op inhoud, auteur of objecttitel, alsmede op thema en nummer.

Stimuleringsfonds architectuur
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is in 1993 opgericht als een cultureel fonds dat uitvoering geeft aan aspecten van het cultuur- en architectuurbeleid. Kerntaak van het fonds is het verlenen van subsidies conform de reglementen behorende bij de Regeling projectsubsidies Architectuur en de Regeling projectsubsidies Belvedere. Het fonds stelt zich tot doel de subsidies op een verantwoorde en transparante wijze toe te kennen en hiervan inzichtelijk verslag te doen. Sinds 2003 voert het fonds ook de HGIS-regeling uit, een aanvulling op de Architectuurregeling voor de uitvoering van internationale projecten, gefinancierd door de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken met HGIS-cultuurmiddelen.

Architectuur lokaal
Architectuur Lokaal is het onafhankelijke landelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureel opdrachtgeverschap. De stichting Architectuur Lokaal werd in 1993 opgericht naar aanleiding van de architectuurnota Ruimte voor Architectuur, en is opgenomen in de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland (2001) en in de cultuurnota Cultuur als Confrontatie (2001). Doel van de stichting is de kwaliteit te bevorderen van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau en die van het opdrachtgeverschap van alle betrokken partijen. Architectuur Lokaal is een vraagbaak voor alle opdrachtgevers en fungeert als bruggenbouwer tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Daarbij hoort ook het overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld en die van ‘de markt’. Hiertoe onderhoudt Architectuur Lokaal nauwe contacten met uiteenlopende organisaties en initiatieven in Nederland en in het buitenland.

NVTL
De NVTL is de belangenvereniging van tuin- en landschapsarchitecten. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de tuin- en landschapsarchitectuur in de breedste zin. De vereniging wordt gevormd door leden die ofwel het vak tuin- en landschapsarchitectuur uitoefenen en/of willen bevorderen, ofwel een gerichte en daadwerkelijke belangstelling hebben voor het vak. De NVTL kan een opdrachtgever helpen bij de keuze van de adviseur. De leden die als adviseur werken, hanteren gedragsregels. Deze regels houden verband met de onafhankelijke positie van de tuin- en landschapsarchitect. Daarnaast dragen de richtlijnen bij aan goede collegiale verhoudingen. De gedragsregels zijn opgesteld in nauw overleg met aanverwante ontwerpersverenigingen.

Architectuur gids Groningen
Digitale architectuurgids van de stad Groningen, aangeboden door Platform GRAS. Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de gebouwde omgeving van de stad Groningen. Hij is gebaseerd op een database die de architectonische projecten van Groningen bevat. Op dit moment is het aantal gebouwen beperkt, maar in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehoge-school en Academie Minerva werken wij continu aan de uitbreiding van de database.

Stichting Architectuur geschiedenis
Doel van de Stichting Architectuurgeschiedenis (SAG) is het bevorderen van architectuurhistorisch onderzoek in het algemeen en in het bijzonder onderzoek naar de geschiedenis van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur zoals geformuleerd in de onderzoeksprogramma’s van het leerstoelgebied Architectuurgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Arcam
ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. ARCAM wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in Amsterdam die aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend wordt gevoed. Bij ARCAM is een informatiepunt, een plek waar het publiek terecht kan voor inlichtingen en waar de architectuurliefhebber zich de weg kan laten wijzen naar interessante gebouwen en plekken in de stad.
ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum en onderhoudt voortdurend contact met een groot aantal instellingen om bestaande programma's te ondersteunen, op elkaar af te stemmen en nieuwe activiteiten te initiëren.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING