bedplassen - overzicht van bedplassen sites, verenigingen en informatie over bedplassen 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

bedplassen - Vindplaats.com


Bedplassen.org
Bedplassen is een veel voorkomend probleem. Ruim 1 op de 6 kinderen van 6-jaar plast nog geregeld in bed. Ook bij volwassenen komt dit probleem vaker voor dan bekend is. Doordat er echter nog steeds een taboe op rust, hoor je er relatief weinig over. De psychosociale belasting van bedplassen is echter groot. Daarom is door een aantal specialisten, incontinentie-verpleegkundigen en een huisarts in samenwerking met TNO Preventie en Gezondheid het Kenniscentrum Bedplassen opgericht. Het kenniscentrum richt zich zowel op hulpverleners als op patiŽnten en andere geÔnteresseerden.

Voor wie is het Kenniscentrum bedoeld?
Het Kenniscentrum richt zich zowel op patiŽnten als op hulpverleners en andere geÔnteresseerden. PatiŽnten kunnen bij het Kenniscentrum Bedplassen informatie opvragen. Hulpverleners kunnen alle beschikbare informatie op het gebied van bedplassen opvragen bij het Kenniscentrum Bedplassen zoals onderzoeken, nieuwe behandelingsmogelijkheden, literatuur en namen van specialisten op dit gebied.

Bedplassen.nu
Alles over bedplassen op 1 site. Van plaswekker tot medicijnen en van wektraining tot blaastraining alles is er te vinden.

Incotrain
Adviesbureau voor kinderen en ouders van kinderen met plasproblemen.
Incotrain is een particulier adviesbureau van Marianne Vijverberg. Zij heeft de afgelopen 20 jaar in het het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht als incontinentietherapeute veel ervaring opgedaan met training en begeleiding van kinderen met incontinentie en bedplassen. Omdat er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis geen bedplas trainingen meer worden gegeven en er in andere ziekenhuizen in het midden van het land, weinig gespecialiseerde behandel units zijn, besloot zij per 1 december 1999 part time een particulier adviesbureau te starten. De doelgroep waar het adviesbureau zich op richt zijn kinderen en jongeren tussen de 6-20 jaar met eenvoudige of hardnekkige bedplas problemen. Wanneer ouders en kinderen bij Incotrain komen vindt er altijd een intake gesprek plaats om te beoordelen of aan de hulpvraag kan worden voldaan. Zowel de ouders als het kind moeten gemotiveerd zijn iets aan het probleem te willen doen. Bovendien moet het kind gemotiveerd genoeg zijn om een trainingsprogramma te kunnen uitvoeren. Pas daarna wordt gestart met een trainingsbegeleiding. De trainingen berusten op gedragstherapeutische adviezen, inzicht in het plaspatroon, motivatie en verhogen van de wekbaarheid. Na het geven van trainingsadviezen, volgen enkele controle afspraken om het trainingsproces te begeleiden en enkele telefonische consulten.

Plascentrum.net
Deze website is ingericht door het Plascentrum voor kinderen in Antwerpen, een samenwerkingsverband van de kindergeneeskunde in het OLV Middelares Ziekenhuis, de kindernefrologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, en de kinderurologische disciplines in Algemeen Ziekenhuis KLINA en Koningin Paola Kinderziekenhuis. Blaasfunctie-onderzoek bij kinderen wordt binnen dit samenwerkingsverband centraal uitgevoerd. De deelnemende instellingen beschikken ieder over een team van kinesisten en urotherapeuten voor de behandeling van kinderen met incontinentie en bedplassen. Voor diagnostiek en behandeling is door alle deelnemende instituten een standaard afgesproken.

Enuresis nocturna - bedplassen - Aad van Londen
Wat betekent bedplassen voor ouder en kind. Veel kinderen plassen 's nachts nog in bed. Van de 4-jarigen plast ongeveer 12% in bed, van de 5-jarigen is dat 10% en bij de 6-jarigen vinden we nog 8% bedplassers. Hoe ouder de kinderen worden, des te minder kans er op bedplassen is. Deze cijfers blijken over verschillende onderzoeken vrij constant te zijn. Hoewel u dus kunt zeggen "dat het vanzelf wel overgaat als men maar lang genoeg wacht", is het begrijpelijk dat u niet wilt wachten tot uw kind vanzelf droog wordt.

Bedplassen is voor ouders vaak een heel probleem. Niet alleen vanwege de extra was, maar misschien krijgt u de idee dat u faalt als opvoeder. Het lukt immers niet uw kind droog te krijgen terwijl buren en familieleden vertellen dat hun kinderen al met drie jaar droog waren. Vooral voor moeders is het een dagelijkse bron van ergernis dat hun kind nog in bed plast.

Ook voor een kind is bedplassen lastig. Hij kan niet voldoen aan het verlangen dat u heeft. Iedere ochtend wordt hij geconfronteerd met zijn falen. Hij heeft nog maar net zijn ogen open of ontdekt dat zijn bed weer nat is. En u kunt nu wel proberen om net te doen of u het niet merkt, maar kinderen voelen toch dat u weer teleurgesteld bent.

Ouders te lief voor bedplassers - Trouw
Gebroken nachten, 's nachts bedden verschonen, dagelijks lakens wassen, onwelriekende kinderen, stinkende kamers, geen vriendjes te logeren durven vragen, niet mee op kamp. Bedplassen is niet leuk. Niet voor de ouders, maar ook niet voor de kinderen. Het is niet moeilijk het je voor te stellen: niet alleen al het ongemak, maar ook de schaamte. Van baby's en peuters is het algemeen geaccepteerd: het zijn broekplassers en broekpoepers. Zo tegen de tijd dat ze vier zijn, zijn ze zindelijk. De meeste althans, want veel kinderen hebben dan 's nachts nog een luier nodig. Van de zesjarigen is zelfs ruim vijftien procent 's nachts nog niet zindelijk, jongens vaker dan meisjes.

Plaswekkers
De Elther Plaswekker bestaat uit een wekker die door middel van een snoertje aangesloten wordt op een vochtgevoelig en goed aansluitend broekje. Bij de wekker worden standaard twee broekjes geleverd, wat in praktisch alle gevallen voldoende is. De broekjes zijn wasbaar en van een uitstekende kwaliteit waardoor ze de hele training meegaan. De wekker werkt op batterijen. Zodra er 's nachts een paar druppels op het broekje komen, wordt er een signaal gegeven aan de wekker. Deze geeft vervolgens een luid signaal, waardoor het kind wakker wordt en zijn of haar plas kan doen op het toilet. Door uw kind op het juiste moment wakker te maken trainen we hem/haar om goed te reageren op het gevoel van een volle blaas. Een erg eenvoudige, doch doeltreffende methode, zowel voor het kind als voor de ouders. Natuurlijk staan wij u met raad en daad terzijde.

Op dit moment plassen er in Nederland en BelgiŽ meer dan 150.000 kinderen in bed. Voor ouder en kind is het vaak een groot probleem. Kinderen schamen zich, worden onzeker en durven uit angst om geplaagd te worden, niet meer mee te doen aan schoolreisjes en logeerpartijen.

InConsult
inConsult is gespecialiseerd in het THUIS-begeleiden van kinderen die bedplassen. Gedurende drie maanden wordt het kind drie tot vijf maal thuis bezocht. Kinderen worden altijd bezocht na schooltijd. Zij hoeven dan geen uitvluchten te verzinnen waarom er verzuimd moet worden. Bij het eerste huisbezoek wordt het kind o.a. gevraagd naar het plasgedrag overdag, het aantal natte nachten per week en op het voorkomen van bedplassen in de familie. Bij eventuele afwijkingen, zoals een abnormaal plaspatroon overdag, wordt het kind hiervoor eerst getraind. Als er geen afwijkingen zijn, krijgt het kind een plaswekker, deze wordt uitvoerig aan het kind gedemonstreerd. Daarbij krijgt het kind een plaswekkerdagboek waarin het de resultaten moet bijhouden. Bij de volgende huisbezoeken wordt gekeken naar de behaalde resultaten en worden er gerichte afspraken voor de toekomst gemaakt. Tussentijds zijn er, afhankelijk van de problematiek, een of meerdere telefonische contacten. Er wordt samengewerkt met de huisarts en/of de verwijzend arts. Dat is nodig om eventueel medicijnen aan te vragen om het kind te ondersteunen als een plaswekker alleen niet afdoende is. Tevens krijgt de huisarts een verslag van het bereikte resultaat en de gemaakte afspraken.

Nederlands Droogbedcentrum
Het Nederlands Droogbedcentrum is een landelijke koepelorganisatie voor informatie over, onderzoek naar en behandeling van bedplassen.

Rodger
In samenwerking met deskundigen houdt Rodger zich al jaren bezig met productontwikkeling om de problematiek van het bedplassen op te lossen.
Een ontwikkeling, die met veel enthousiasme door deskundigen is ontvangen, is de Rodger "draadloze plaswekker". Daarnaast is men enthousiast over de mogelijkheid om een trilkussen aan te kunnen sluiten op de plaswekker. Naast deze plaswekker heeft Rodger een aantal producten in haar assortiment die een handige aanvulling zijn bij de behandeling van het bedplassen. Ook voor kinderen die overdag nog niet zindelijk zijn, heeft Rodger een zinvolle oplossing in de vorm van een trilhorloge.

Bedplassen - GGD
Bedplassen of enuresis nocturna is onwillekeurige nachtelijke urinelozing, volgens het patroon van een normale mictie. Bedplassen komt veel voor bij kinderen tussen zes en twaalf jaar. Soms gaat het probleem vanzelf over, soms kan het bedplassen zo lang duren dat er problemen ontstaan voor het kind en de ouders.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING