belastingdienst - overzicht van belasting sites, verenigingen en informatie over belastingdienst 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

Belastingdienst - Vindplaats.com


Belastingdienst
De Belastingdienst is onderdeel van het Ministerie van FinanciŽn. De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale taken, zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de volksverzekeringen.
Bij de Belastingdienst werken ruim 30.000 mensen. Er zijn 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers die belastingplichtig zijn.

Fiscaal Rendement
hťt vakblad over fiscale kansen voor ondernemers.

Belastingplan 2005
Het Belastingplan 2005 bevat fiscale voorstellen die rechtstreeks samenhangen met de fiscale uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord en het beleidspakket 2005. Gerichte inkomensondersteuning, versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat en vergroening zijn de speerpunten. Het Belastingplan 2005 maakt onderdeel uit van het Fiscaal Pakket 2005.

Belastingsite voor jongeren
Dagelijks maken jij en mensen uit je omgeving gebruik van voorzieningen die de overheid uit belastinggeld betaalt. Je staat er waarschijnlijk niet zo vaak bij stil. Ongemerkt betaal je ook al mee aan deze voorzieningen.....en belasting betalen doe je dus niet voor niets.

Belastingplein

Belastingservice
Heeft u ook altijd het idee dat u belastingvoordeel misloopt? Met de tien belastingtips op deze site, zal dat bij uw aangifte over 2003 in elk geval niet gebeuren. In het linkermenu leest u onder welke voorwaarden u van de verschillende aftrekmogelijkheden kunt gebruikmaken. Wilt u weten welke fiscale onderwerpen voor u van bijzonder belang zijn? Beantwoord dan de vragen in de Belastingvoordeelscan. Ook kunt u hier een persoonlijke berekening maken van uw belastingvoordeel.

Ministerie van Financien
Missie van het ministerie van FinanciŽn: Wij bewaken de schatkist en werken aan een financieel gezond en welvarend Nederland

Daarom:

 • werken we aan rechtvaardige en solide fiscale regelgeving
 • innen we belastingen: dat doen we rechtmatig, rechtsgelijk en rechtszeker
 • zien we toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen en bewaken we de budgettaire spelregels
 • lenen we geld tegen de laagste tarieven en beheren we Staatsbezit in goed rentmeesterschap
 • maken we regels voor een stabiel financieel stelsel
 • werken we aan een sterke economische structuur, stevig verankerd in een sterk Europa
 • werken we mee aan bescherming van de samenleving tegen ongewenste goederen en diensten.

Lease auto en de fiscus
Op deze site vindt u alle informatie dat met de combinatie fiscus en lease-auto te maken heeft:

Belastingvoordeel bij de fiscale bijtelling
Belastingtips voor lease-autogebruik
Artikelen over de fiscale consequenties van lease-autogebruik
Consequenties belastingwet voor lease-autorijders
Uitgebreide uitleg van de belastingwet
Veel gestelde vragen en antwoorden daarop

Als u een lease-auto rijdt heeft u met de fiscus te maken. Priveegebruik van de lease-auto kost geld, maar levert ook mogelijkheden voor belastingaftrek op. Deze lease-autowebsite geeft informatie over de belastingwet en belastingvoordeel door aftrekmogelijkheden en bijtelling.

Belastingvoordeelinfo
Belastingvoordeel.info is een informatieve website voor consumenten. Ons doel is dat alles over belastingvoordeel hier te vinden is.

Crop belastingadviseurs
Crop registeraccountants en belastingadviseurs bestaat uit ruim 200 adviseurs en medewerkers voor het midden en kleinbedrijf en non-profit instellingen. Gedreven mensen, gespecialiseerd in creatieve oplossingen en diensten op administratief, financieel, fiscaal en juridisch terrein. Aanpakkers, die niet alleen als klankbord fungeren maar u ook assisteren bij het opstarten van uw bedrijfsprocessen. U vindt ze dichtbij, in zes verschillende regio’s in het hart van Nederland: Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp, Leusden en Nieuwegein. Onze filosofie is helder: een bedrijf is meer dan alleen feiten en cijfers. We hechten daarom veel waarde aan persoonlijk contact, omdat zo ook de specifieke informatie op tafel komt die ons inzicht geeft in uw ambities en groeidoelstellingen. Inlevingsvermogen is ťťn van onze kwaliteiten, en dat sterkt de positionering van uw bedrijf. Crop registeraccountants en belastingadviseurs beschikt niet alleen over veel specifieke vakkennis, maar ook over kennis met betrekking tot actuele marktontwikkelingen en wetswijzigingen.

Fiscale tips van Crop [aanrader]

 • BTW-aftrek bij transacties in aandelen in dochtervennootschappen
 • VPB-omlaag / zelfstandigenaftrek omhoog, Wie gaat dat betalen?
 • Tijdig betalen - houd rekening met de verwerkingstijd
 • Stoppen met roken op kosten van de baas
 • Starters en stakers, teveel WAZ-premie betaald?
 • Aftrekverbod aankoopkosten deelneming, overgangsregeling verder versoepeld
 • Partneralimentatie bij verlies in de BV
 • Gunstige waardering eigen woning voor successiewet
 • Electronische aangifte
 • Wetsvoorstel aanpassing WOZ
 • Verzoek fiscale eenheid: datum ontvangst is beslissend
 • Aftrek aankoopkosten deelneming
 • Benut de KO-regeling dit jaar 2 keer
 • Bij pa of ma werken in de zomervakantie
 • Vrije vergoeding bij caarpoolen: vůůr 1 juli regelen
 • Saldeer vergoedingen woon-werkverkeer en zakelijke ritten
 • BTW-afrondingen aangepakt
 • Let op bij aanpassing pensioen in eigen beheer
 • Betaal niet teveel ozb benut de werktuigenvrijstelling
 • Gesubsidieerd naar nieuwe buitenlandse markten
 • Schulden later betalen, besparen op box 3-heffing
 • Pas op met buitenlands uitzendbureau
 • Verkoop uw afgewaardeerde TBS-vordering
 • Vergoed de extraterritoriale kosten van uw werknemers

Wijzigingen per 2003
Op dinsdag 10 december 2002 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afsluitende pakket aan voorgestelde wijzigingen in de belastingwetgeving voor het komende jaar. In dit persbericht geeft het ministerie van FinanciŽn een overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2003. De inflatiecorrectie voor 2003 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 3,6%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2002.

Wijzigingen per 2004
Op dinsdag 16 december 2003 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afsluitende pakket aan voorgestelde wijzigingen in de belastingwetgeving voor het komende jaar. In dit persbericht geeft het ministerie van FinanciŽn een overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2004. De inflatiecorrectie voor 2004 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 2,4%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2003.

De Domeinen
De dienst Domeinen is een onderdeel van het Ministerie van FinanciŽn en bestaat uit een centrale directie Domeinen in Den Haag, vier regionale directies Onroerende Zaken en een directie Roerende Zaken. Daarnaast is het Staatsdomein bij het Loo te Apeldoorn in volledig beheer bij Domeinen.
De vier regionale directies Onroerende Zaken houden zich bezig met het beheer en de verkoop van onroerende zaken binnen hun beheersgebied.
Onder de directie Roerende Zaken, met het hele land als werkgebied, vallen vijf regio-eenheden waar overtollige en inbeslaggenomen roerende zaken worden opgeslagen en verkocht.

Rijksbegroting 2005
Hier vindt u de Miljoenennota, Bijlagen bij de miljoenennota, Trendnota en alle Begrotingshoofdstukken.

Oa:Vennootschapsbelasting
Verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie is een van de speerpunten van dit kabinet. Om het gunstige vestigingsklimaat van Nederland te behouden zal de vennootschapsbelasting (Vpb) moeten worden aangepast. Op korte termijn is een verlaging van het Vpb-tarief noodzakelijk voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en het verbeteren van het nationale ondernemingsklimaat. Zowel het statutaire als het effectieve Vpb-tarief ligt in Nederland inmiddels ruim boven het EU gemiddelde. In het Belastingplan 2005 wordt een pakket van herschikking van lasten voor het bedrijfsleven gepresenteerd waarmee zicht wordt geboden op een verlaging van het Vpb-tarief naar 30%.

Om het economische groeipotentieel verder te versterken zet het kabinet in op een verbetering van de bereikbaarheid. Extra geld is vrijgemaakt om de veiligheid, capaciteit en betrouwbaarheid van de infrastructuur te verbeteren. Files worden gericht aangepakt, onder meer door bestaande rijkswegen beter te benutten. Het kabinet presenteert binnenkort zijn langetermijnvisie op mobiliteit en infrastructuur in de ęNota MobiliteitĽ.

Fiscaal woordenboek
Het doel van deze site is de gebruiker een algemene en beknopte uitleg te geven over een aantal veel voorkomende begrippen uit de Nederlandse belastingwetgeving. De fiscaliteit is een dynamisch en ingewikkeld geheel van wetten en regelgeving. Hierdoor kunnen bepaalde regelingen of bepalingen voor verschillende belastingplichtigen anders uitwerken. Doordat deze site een algemeen beeld poogt te geven van de opgenomen begrippen, valt het buiten het bereik van deze site om specifiek en gedetailleerd in te gaan op de verschillen in werking met betrekking tot verschillende belastingplichtigen. Hierdoor is het mogelijk dat een op deze website opgenomen omschrijving van een begrip in de specifieke situatie van een belastingplichtige anders uitpakt.

Fiscaal startpunt
Fiscaal Startpunt is het ideale vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar fiscale informatie op Internet. Door samenwerking met een groot aantal accountskantoren en fiscale adviesbureaus heeft u de mogelijkheid om vrijblijvend een fiscale vraag te stellen aan een deelnemend kantoor in uw regio (dit wordt aan de hand van uw postcode bepaald). Hier zijn in beginsel geen kosten aan verbonden. Indien het betreffende kantoor u hiervoor toch kosten in rekening wil brengen, zal altijd eerst vooraf met u overleg worden gevoerd.

Kluwer Fidura
Kluwer Fidura maakt al meer dan 10 jaar krachtige en gebruikersvriendelijke automatiseringssystemen die speciaal zijn toegesneden op de juridische, fiscale en financiŽle dienstverlening. Innovatie en flexibiliteit zorgen ervoor dat de Kluwer Fidura applicaties in elke praktijksituatie toegepast kunnen worden. Kluwer Fidura ontsluit informatie op dossier-, relatie- en managementniveau en zorgt ervoor dat alle juridische bedrijfsprocessen gestroomlijnd zijn. Dankzij de slimme integratie van programma's is de software geschikt voor secretaresses, advocaten en financiŽle medewerkers.

Montana software
Montana Automatisering heeft grote affiniteit met de accountancy-markt. Al vanaf de start in 1977 worden met mensen uit de praktijk efficiŽnte automatiseringsoplossingen ontwikkeld, waarbij de inbreng van de grote gebruikersgroep zich in nog meer functionaliteit vertaalt. Dit heeft geresulteerd in een breed pakket van programma's waarmee vele accountants-, belastingadvies-, boekhoud- en administratiekantoren probleemloos en doelgericht werken.

Afas
AFAS is sterk in het volledig automatiseren van de accountancypraktijk. Ook in de fiscale aangiftepraktijk heeft AFAS zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend: al jaren zijn we actief voor een trouwe groep klanten. AFAS heeft inmiddels meer dan 600 accountants- en belastingadviesorganisaties als klant. De tevredenheid over het fiscale pakket van AFAS is dan ook zeer hoog te noemen!

Fiscaal actueel
De Nederlandse belastingwetgeving is zeer complex en verandert voortdurend. Hebt u een vraag waarop u graag antwoord wilt hebben? Wij kunnen u snel, eenvoudig en goedkoop per e-mail informeren en adviseren over de meest uiteenlopende fiscale vragen, op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting (BTW), internationaal belastingrecht, enzovoorts.

Fiscanet
Fiscanet biedt een geheel nieuw concept voor de fiscale nieuwsvoorziening en een database door nieuwsvoorziening en database te integreren. Ieder nieuwsitem wordt direct in een nieuwsbrief die is gekoppeld aan een database opgenomen. Later kan heel makkelijk worden teruggezocht middels trefwoorden (full tekst search) of volgens een indeling naar wet/wetsartikel en trefwoord. Daarnaast biedt Fiscanet de mogelijkheid om eigen kennis (know how) op te nemen in de nieuwsvoorziening/database en deze binnen de eigen groep van gebruikers te delen. De database kan gemakkelijk worden geinstalleerd op elke redelijke nieuwe computer waardoor alle relevante informatie in eigen huis is, maar is eventueel ook te raadplegen via het internet. Hierbij staat maatwerk voorop. Er wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van informatietechnologie. Fiscanet bestrijkt alle relevante bronnen voor de fiscaal juridische praktijk, zoals arresten van de Hoge Raad, uitspraken van de belastingkamers van de Gerechtshoven, wetgeving, aanschrijvingen, uitspraken van het Hof van Justitie, rapporten van de Nationale Ombudsman en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, overzichten van rapporten van de FIOD.

College belastingadviseurs
Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging die sinds 1956 bestaat en heeft ruim 2200 leden. Doel van het CB is belangenbehartiging en ondersteuning van de belastingadviseur bij het uitoefenen van zijn vak.

Kluwer Tax forum
Vakinformatie, wetgeving en opinies: deze website is de inspiratiebron voor de professionele fiscalist. www.kluwer.nl/fiscalisten biedt u informatie over een breed scala aan hoogwaardige online producten met fiscale vakinformatie

Fiscaal up to Date
Actueel en compleet fiscaal nieuws

Fiscalert
FiscAlert is hŤt magazine over beleggen, belastingen en persoonlijke financiŽn Ook op onze site vindt u actuele nieuwsfeiten en tips. Niet voor niets is FiscAlert uw tipgever in geldzaken!

Onze overige diensten:

Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
NTFR, een fiscaal vakblad voor de fiscale expert. NTFR is een fiscaal vakblad dat u wekelijks met genoegen leest om uw vak bij te houden. Dit kost u bovendien niet meer tijd dan strikt noodzakelijk is. NTFR biedt u meer dan alleen informatie: NTFR biedt u kennis. NTFR heeft sinds de start in januari 2000 razendsnel een plaats veroverd in de fiscale vakwereld. En dat is niet verwonderlijk want de formule van NTFR speelt heel duidelijk in op de behoeften van de moderne gebruiker.

Boxplanners
Ons belastingstelsel is complexe materie, in het nieuwe belastingstelsel wordt het er niet makkelijker op. Aan de hand van duidelijke teksten per onderwerp en met sprekende voorbeelden helpt BoxPlanners u thuis te worden in onze belastingen om hiermee uw voordeel te doen.

FiscalistenOnline.nl
Fiscalistenonline.nl is te vinden op het internet vanaf Mei 2003. Vanaf die tijd zet Fiscalistenonline.nl zich in om informatie te verschaffen over de beroepsgroep fiscalisten & belastingadviseurs. Tevens willen wij het fiscale beroep promoten. Daarnaast wil Fiscalistenonline.nl informatie aanbieden die interessant is voor ondernemers, studenten en fiscalisten. Deze informatie wordt gratis o.a. aangeboden via de website, wekelijkse nieuwsbrief, linkssectie en het forum.

22 jaar fiscale strijd
Ad van Hoek is 61 jaar en voert - samen met echtgenote Adri, sinds 1980 een verbeten strijd tegen Nederlands' Inner der Belastingen; een strijd waarbij 'fraude en bedrog' de inzet bij de Belastingdienst Oss blijkt te zijn.

SRA-Digitaal Fiscaal Handboek
Deze website bevat een speciaal voor SRA-Kantoren ontwikkeld Digitaal Fiscaal Handboek. Naast deze fiscale kennis- en databank, is er een nieuwsvoorziening en vragenservice. De informatie in het DFH sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de accountants, fiscalisten en juristen op uw kantoor. Het DFH biedt inzicht in de fiscale wet- en regelgeving. Het SRA-Digitaal Fiscaal Handboek beoogt niet alleen op een heldere en inzichtelijke wijze lastige fiscale problemen en actualiteiten te behandelen, toegespitst op adviesproblematiek van de MKB-Praktijk, maar ook ťn de kosten van vakliteratuur terug te dringen. Waarom een DFH? Veel bij SRA aangesloten kantoren zien een actieve rol weggelegd voor SRA als informatieverschaffer van actuele, fiscale data en naslagwerken, zo wijst de door de Fiscale Commissie gehouden enquÍte Fiscaliteit uit. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan ťťn totaal fiscaal kennis- en informatiesysteem, toegesneden op de praktijk van de professional op het SRA-Kantoor. Zo ontstond het idee om in samenwerking met FKC, een onafhankelijk fiscaal kenniscentrum, een eigen fiscaal kennis- en informatiesysteem binnen SRA op te zetten. 


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING