bibliotheek - overzicht van bibliotheek sites, verenigingen en informatie over bibliotheek 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

bibliotheek - Vindplaats.com

Bibliotheek.nl
Bibliotheek.nl is de website van de gezamenlijke openbare bibliotheken in Nederland. Bibliotheek.nl wijst de weg naar alle bibliotheken in Nederland en biedt informatie over maatschappij, cultuur, onderwijs, literatuur en nog veel meer.

Vereniging van Openbare Bibliotheken
Openbare bibliotheken zijn in de maatschappij niet weg te denken voorzieningen. Ze zijn te vinden in stad, wijk en dorp en behoren tot die voorzieningen die iedere burger kent en die als vanzelfsprekend voor ieder bereikbaar dienen te zijn. Zij completeren het beeld van onze samenleving vooral nu informatie en communicatie steeds meer een centrale rol spelen in het dagelijks leven van mensen. Bij de bepaling van hun ideŽle doelstelling stellen de openbare bibliotheken de individuele mens centraal en laten zich leiden door de idealen van gelijkheid, vrijheid en universele vorming. Door de vruchten van kennis en cultuur ter beschikking te stellen van iedereen dragen zij bij aan het democratisch functioneren van de samenleving en staan zij mensen ter zijde in alle fasen van hun leven. Aldus vormen openbare bibliotheken een spiegel van de menselijke mogelijkheden.

Leesplein
De website is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het Leesplein is een belangrijk verzamelpunt voor leesbevordering ten behoeve van kinderen en jongeren (0 tot 15) op het Internet. Er is van alles te vinden wat maar enigszins te maken heeft met jeugdboeken en lezen. De site wordt voortdurend van nieuwe informatie voorzien.

Literatuurplein
Literatuurplein.nl is een digitaal kennis- en ontmoetingsplein voor de literatuur. Het richt zich zowel tot lezers die op zoek zijn naar informatie of op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen als tot de lezers die door deelnemen aan leeskringen, literaire cursussen of schrijfcursussen ook actief in de weer zijn met literatuur. Een gedeelte van de informatie, zoals een database met docenten van literaire cursussen is exclusief voor vakgenoten uit bibliotheek en boekenvak toegankelijk.

Fobid
FOBID is de Federatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie-, en Documentatiewezen. Zij vormt het nationale samenwerkingsverband van de landelijke bibliotheekorganisaties: NBLC, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, NVB, de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector en de UKB, het samenwerkings verband van de dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van het NIWI met als associate member: de Open Universiteit Nederland . Daarmee is FOBID dť koepelorganisatie van bibliotheken in Nederland.

NVB
De Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector (NVB), is een beroepsvereniging die enerzijds inzet op de vergroting van kennis onder haar leden en anderzijds sinds kort ook als belangenbehartiger optreedt.

Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen
De NVBA ontstond in 2001 als voortzetting van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) die in 1953 werd opgericht als opvolger van de NDK (Nederlandse Documentalisten Kring) uit 1947. Het lidmaatschap van de NVBA staat open voor iedereen die zich bezig houdt met of verantwoordelijkheid draagt voor het beheren van organisatie-eigen informatie. De aard van de organisatie speelt geen rol. In de NVBA vindt u daarom (informatiebeheerders van) bedrijven, corporaties, maatschappen, stichtingen, verenigingen en non-profit-organisaties.

Zeeuwse bibliotheek
De Zeeuwse Bibliotheek is de openbare bibliotheek van Middelburg, de wetenschappelijke bibliotheek voor de provincie Zeeland en de provinciale bibliotheekcentrale voor Zeeland.

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB geeft iedereen toegang tot kennis en cultuur van heden en verleden door hoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie en cultuurbeleving.
De collectie vormt het levend nationaal geheugen van geschreven, gedrukte en elektronische publicaties. De geesteswetenschappen staan centraal, met bijzondere aandacht voor Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur.
Informatie buiten de eigen collectie wordt trefzeker in kaart gebracht. De KB weet alles te vinden. De KB is tevens kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening, en spil van landelijke en internationale samenwerking.
De KB onderscheidt zich van andere bibliotheken in Nederland en daarbuiten door een omvangrijk bezit van Nederlands cultureel erfgoed zoals middeleeuwse handschriften en incunabelen, en door het Depot van Nederlandse publicaties.

WSF
De Stichting WSF - voluit Stichting Samenwerkingsverband Bibliotheken met Wetenschappelijk Steunfunctie - staat voor een aanvullende openbare bibliotheekvoorziening. De stichting stelt zich tot doel om door middel van coŲrdinatie, samenwerking en innovatie de wetenschappelijke steunfunctie in stand te houden, te ontwikkelen en te bevorderen. Om daarmee bij te dragen aan een landelijk bibliotheek- en informatie netwerk. Burgers kunnen bij elf grote stedelijke en provinciale bibliotheken verspreid over het land, terecht voor informatie en diensten die niet voor handen zijn in plaatselijke bibliotheken.

NAI bibliotheek
De bibliotheek verzamelt en beheert informatie over Nederlandse en buitenlandse architectuur, stedenbouw en aanverwante onderwerpsgebieden zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De nadruk ligt daarbij op de moderne tijd, de periode vanaf de 19de eeuw. Ook besteedt het NAi, op kleinere schaal, aandacht aan kunst, fotografie, design, en maatschappelijke trends als globalisering, de nieuwe economie, de netwerkmaatschappij en amusementsindustrie. Daarmee wil het NAi in een wat breder perspectief de ontwikkelingen volgen die van invloed zijn op de inrichting van de ruimte om ons heen.

Nuffic
Nuffic Bibliotheek & Documentatie ondersteunt de expertise van de Nuffic door het toegankelijk maken en aanbieden van informatie. Iedereen die informatie nodig heeft over hoger onderwijs in een internationale context kan echter van de informatiediensten gebruik maken. Van beleidsmakers tot consultants, van docenten tot studenten.

VVBAD
De VVBAD wil bibliotheken, archieven en documentatiecentra en de beroeps-beoefenaren die er werken, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. De VVBAD streeft dit na door te functioneren als ontmoetingsplaats en overlegcentrum van en voor informatieprofessionals.

BVD
De Belgische Vereniging voor Documentatie, "B.V.D.", is de ontmoetingsplaats voor allen die beroepsmatig bezig zijn met informatie, maar ook voor hen die te maken hebben met de methoden en technieken van het informatiebeheer.

Koninklijke bibliotheek van BelgiŽ
De Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ is de nationale wetenschappelijke bibliotheek van de federale staat BelgiŽ. Zij beheert een belangrijk cultureel patrimonium. Zij verwerft, ontsluit en beheert de publicaties verschenen op het grondgebied van BelgiŽ en van Belgische auteurs die in het buitenland publiceren. In samenwerking met de andere wetenschappelijke bibliotheken in BelgiŽ vervult zij essentiŽle taken inzake wetenschappelijke informatievoorziening. Zij richt zich op de informatiebehoeften van de onderzoekswereld zowel op basis van de eigen collectie als op basis van extern opgeslagen informatie. In de bibliotheeksamenwerking binnen BelgiŽ en internationaal is zij vertegenwoordigd in organisaties en activiteiten die haar werking in het algemeen en in de specifieke domeinen betreffen.

Anders naar de bib
Bibliotheekmedewerkers voelen zich vaak wat onwennig in de concrete omgang met mensen met een handicap of een ontwikkelingsstoornis. Het ligt dan ook niet voor de hand een groep bezoekers met een handicap rond te leiden in de bib. Dat ondervond ook de bibliotheek van Gent, die in de loop van 2000 bij SIG aanklopte op zoek naar informatie over handicap en naar concrete adviezen over hoe je dergelijke bezoeken aanpakt. Een rondvraag bij andere bibliotheken bracht dezelfde behoefte aan het licht. Er bleek dus een algemene nood aan een soort handleiding om bezoekers met een handicap rond te leiden in de bibliotheek. SIG nam in de loop van 2001 dan ook het initiatief om een project te lanceren met als doel de toegankelijkheid van bibliotheken voor personen met een handicap te bevorderen. Vanuit de inclusiegedachte worden medewerkers van bibliotheken namelijk verwacht een goede gastheer te zijn en personen met een handicap op een gepaste manier te kunnen ontvangen en rondleiden in de bibliotheek.

Nationaal archief
Het Nationaal Archief bestaat officieel sinds 4 juni 2002. Maar het archiefwezen in Nederland is inmiddels al 200 jaar oud. Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest.

CBB
Mensen die geen kranten, tijdschriften en boeken in gewone druk (meer) kunnen lezen, missen niet alleen hun favoriete lectuur maar ook veel nuttige informatie. De CBB heeft daarvoor een oplossing: boeken en tijdschriften op Cd-roms, in braille en in grootletter. De CBB is er niet alleen voor blinden en slechtzienden. Iedereen die moeite heeft met het lezen of met het vasthouden van boeken en tijdschriften kan zich aanmelden als lezer. Bijvoorbeeld mensen met reuma, Parkinson, dyslexie, een spierziekte of een verstandelijke handicap.

NLBB
Iedereen die moeite heeft met het lezen of hanteren van boeken kan zich laten inschrijven bij de NLBB. Dus dat geldt niet alleen voor blinden en slechtzienden.   Ook anderszins gehandicapten, zoals bijvoorbeeld reuma-, MS-, afasiepatiŽnten, mensen met een motorische handicap, spastici en dyslectici zijn welkom. En natuurlijk mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en door wat voor oorzaak dan ook even geen gewone boeken meer kunnen lezen. Kortom, iedereen met een leeshandicap kan boeken lenen bij de NLBB.

FNB
FNB maakt informatie toegankelijk voor mensen met een leeshandicap. Dat doet zij door aangepaste leesvormen te maken en aan te bieden. Zo worden kranten en tijdschriften, studie- en vaklectuur en zelfs bladmuziek omgezet in gesproken vorm, in digitale vorm, in grootletterdruk en in braille.

VCOB
Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken werd op 31 mei 2000 opgericht door de Vlaamse Overheid als steunpunt voor de openbare bibliotheken. Het VCOB ontvangt zijn opdracht van de Vlaamse Minister van Cultuur. Het VCOB vervult zijn opdracht door rechtstreekse ondersteuning te geven aan de openbare bibliotheken of via bemiddeling van anderen.

Jeugdbieb
informatieve websites voor kinderen, bevat links naar informatieve websites die voor kinderen bruikbaar en interessant of zomaar alleen leuk zijn. Bij elke link wordt een korte beschrijving van de website gegeven. Jeugdbieb is een veilige omgeving voor kinderen. Wanneer zij surfen binnen Jeugdbieb worden zij niet geconfronteerd met sites met ongewenste inhoud, vervelende en enge plaatjes en teksten (racisme, discriminatie, porno, geweld, pesten, veel reclame). De websites op Jeugdbieb zijn beoordeeld door jeugd bibliothecarissen. Jeugdbieb richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. De opgenomen websites zijn beoordeeld op geschiktheid voor deze leeftijdsgroep. Soms wordt een website opgenomen die met name gericht is op volwassenen, maar door de informatie, het taalgebruik of mooie plaatjes ook gebruikt kan worden door kinderen. In de beschrijving van de website wordt dit aangegeven.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING