boerderij gids - overzicht van boerderij gids sites, verenigingen en informatie over boerderij gids 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

boerderij gids - Vindplaats.com


Koersfarm.nl
Vroeger werd de landbouw in Nederland bedreven door gemengde bedrijven. Dit waren kleine bedrijfjes, met wat koeien, een paar varkens voor vlees en paarden als trekdier. De akkerbouw was gericht op het produceren van voer voor eigen dieren. De rest van de produktie werd op de locale markt verhandeld en was bestemd voor eigen consumptie. Het was vrij moeilijk voor deze bedrijfjes om het hoofd boven water te houden. Vooral op de arme zandgronden in Nederland hadden de boeren het zwaar.

Stichting 't Gorke
Stichting 't Gorke, het informatiecentrum voor eigenaars, hobbyfokkers en liefhebbers van minivarkens, hangbuikzwijntjes en alle andere hobby- huisvarkens.

Eerste Nederlandse Varkensasiel
Het ontbreekt tot op heden aan informatie over het hobbymatig houden van varkens in de Nederlandstalige literatuur en mede om deze reden hebben wij destijds deze stichting in het leven geroepen. Mede door dit gebrek aan informatie bleef er destijds een vraag bestaan naar een clubblad en is in november 1999 stichting 't Gorke opgericht. De eerste uitgave van 't Knorrende Stopcontact verscheen in juli / augustus 1999 en wordt sindsdien elke twee maanden (6 maal per jaar) uitgegeven.

Stichting varkens in Nood
Varkens in Nood zet zich in om het lot te verbeteren van dieren in de bio-industrie. De stichting bestaat in 2004 zeven jaar. Bewogen jaren voor een zeer actieve organisatie. Er waren campagnes met J.J. Voskuil, Koos van Zomeren, Youp van ’t Hek, vijf kinderboekenschrijvers, Robert Long, Paul Cliteur, onze huidige ambassadeur Jan Terlouw en tientallen kleinere activiteiten. Wat heeft zeven jaren Varkens in Nood eigenlijk opgeleverd? In het algemeen wordt er minder vlees gegeten; de gemiddelde vleeseter vergrijst; er worden meer vleesvervangers en eko-vlees verkocht; het aantal varkens in Nederland daalt en (veel) vlees eten is niet langer trendy. Maar zolang de consument het geweten uitschakelt en de portemonnee de aankopen bepaalt, gaat het langzaam. Om de productiedieren een fatsoenlijk leven te geven zijn daarom grotere stappen nodig. Varkens in Nood dringt er daarom op aan dat behalve de consument, ook de overheid en de supermarkten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Varkenshouderij Frank en Frij
Frank en Frij is een biologisch varkensbedrijf, opgericht in 2001 door Diana Saaman. Daar lopen de varkens buiten, binnen, wroetend in modder, spelende biggen, de beer tussen de zeugen. Nee, geen varkenshotel. Maar een plek in het Achterhoekse Wehl waar het varken welkom is, zoals het is. Gewoon, omdat die speklap in spe, recht heeft op een varkensleven.

Remeker zuivere boerenkaas
Ons bedrijf bevindt zich in de Gelderse Vallei, in het midden van Nederland. Op onze boerderij 'de Groote Voort' grazen de koeien op de Remeker. Deze veldnaam stamt uit de Middeleeuwen en is ontleend aan akkers, reem, die omzoomd zijn door eikenhoutwallen, eker. Dat is kenmerkend voor onze omgeving. Ooit heeft op de Remeker een hoeve gestaan met de naam Reymbex hoeve, wij hebben onze Reym kaas naar deze hoeve vernoemd. De grond in de Vallei is vruchtbaar en dat is ook wel een voorwaarde om biologisch te boeren. Wij verwerken uitsluitend de melk van eigen koeien tot boerenkaas. Deze kaas laten wij rijpen in ons kaaspakhuis, tot de juiste smaak bereikt is om de kaas te consumeren. De basis voor onze kaas wordt gelegd door het ras koeien dat we houden: Jersey’s. Dit ras komt oorspronkelijk van het kanaaleiland Jersey. In Nederland is mijn vader gestart als pionier met Jersey vee. De koe is klein, rank en schrander en geeft rijke, volle melk met een hoog caroteen gehalte. Dat geeft een bijzondere kaas met een opvallende gele kleur.

De Geitenboerderij
Wij willen u op deze manier wat meer informeren over onze boerderij en onze biologisch  manier van werken. De boerderij bestaat inmiddels uit een geitenhouderij/ kaasmakerij een kinderboerderij/speeltuin,  pluimveehouderij, de boerderijwinkel   (waar al onze producten worden verkocht) en een gezellige horecaruimte  met terras waar u even een kopje koffie, een gezond sapje en een kleine lunch (o.a. broodjes geitenkaas) kunt nuttigen.

Skal
Skal is de organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Ze doet dat door middel van inspectie en certificatie.
Voor de goede orde: Skal is geen organisatie voor belangenbehartiging, advisering of marktinformatie.

BD vereniging
Sinds haar oprichting in 1937 werkt de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) aan verbreding van de bekendheid van de biologisch-dynamische landbouw en aan de verdieping van de inzichten daarvan. Daarbij wordt toegewerkt naar een zodanige inrichting van de landbouw en maatschappij dat de aarde een duurzame toekomst heeft en de landbouw werkelijke levensmiddelen produceert.

Vrienden van het Platteland
Vrienden van het Platteland zet zich als organisatie van burgers, boeren en tuinders in voor het behoud en het versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en vitaal platteland én voor een duurzame land- en tuinbouw als drager van dat platteland. Doelstellingen: Publieke bewustwording van ontwikkelingen op het platteland; Maatschappelijke waardering en imagoversterking van de land- en tuinbouwsector; Het bevorderen van interactie en transactie tussen burgers en boeren & tuinders - de ontmoeting tussen stad en platteland; Educatie voor jong en oud initiëren; Vertolken van een vraagbaakfunctie over land-en tuinbouw Werving en inzet van fondsen ten behoeve van vernieuwende initiatieven en projecten gericht op een duurzaam platteland.

Varkensinfo.nl
de startpagina voor de varkenshouderij

Levende Have
Het eerste onafhankelijke tijdschrift voor de houders van schapen, geiten, kippen, varkens, koeien, paarden, pony's, ezels, kippen, ganzen, eenden en parkdieren.

DLV adviesgroep
DLV Adviesgroep is een full service adviesbureau met ca. 500 ervaren medewerkers, werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Wageningen en een groot aantal vestigingen in Nederland en België. Vaktechnische expertise in combinatie met visie op ondernemerschap vormen de basis van onze dienstverlening. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen in de agrarische sector en groene ruimte. Het zijn (inter)nationale organisaties uit de gehele keten van agrarische productie, zoals producenten, verwerkende industrie, handel, toelevering en retailketens. Maar ook overheden, waterschappen, belangenorganisaties, het midden- en kleinbedrijf en (inter-)nationale financiële instellingen maken gebruik van de kennis en capaciteit van DLV Adviesgroep. Alle agrarische sectoren worden geconfronteerd met snelle en soms ingrijpende veranderingen. De ondernemer van vandaag heeft behoefte aan gedegen ondersteuning, die gebaseerd is op kennis van zaken. De markt vraagt om oplossingen die de kaders van de individuele bedrijven, regelgeving en gebieden overstijgen. DLV Adviesgroep volgt de ontwikkelingen op de voet en biedt concrete, specialistische adviesdiensten die daarop inspelen.

AgriHolland
AgriHolland heeft zich ten doel gesteld om u persoonlijk te assisteren bij uw dagelijkse en toekomstige werkzaamheden in de agribusiness. Door het ontsluiten van kennis en diensten via onze internetsite menen wij u houvast en richting te kunnen geven bij de problematiek van vandaag en de kansen van morgen. De nadruk ligt daarbij op innovatie, actualiteit en markt.

Schilt agrarische reizen
Schilt Agrarische Studiereizen is gevestigd in Flevoland. Het nieuwe hart van Nederland. Bekend om zijn oude maar nieuw in kaart gebrachte historie en vooral ook het grootste en vruchtbaarste aanééngesloten agrarisch gebied in Nederland. Flevoland omvat 107.200 ha cultuurgrond waar alle facetten van de landbouw in vertegenwoordigd zijn, een uniek landschap zien die zijn evenknie in de Wereld niet kent. Dankzij de centrale ligging bent u maximaal 1,5 uur van andere delen in Nederland verwijderd.

SHBO
Tot maar een paar generaties geleden was Nederland een agrarisch land. Boerderijen vormen een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed. De snelle ontwikkelingen in de landbouw maken echter dat de oude gebouwen niet meer voldoen. Ze verdwijnen of worden ingrijpend verbouwd waardoor veel informatie over ons landelijk verleden verloren dreigt te gaan. De Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) werd opgericht in 1960, om het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boerderijen te bundelen. De voornaamste taken van de stichting zijn documentatie, onderzoek en kennisoverdracht.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING